Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


 

Щом ураган над църквата могъща

като неверник злобен връхлети —

усмивката ти нежно ни прегръща

и все така вглъбен изглеждаш ти.

 

Усмихнат ангел, чувствуваща плът!

Устата ти с човешки устни свети,

но не усещаш ли как часовете

по слънчевия циферблат текат?

 

Там цифрите на нашия живот

са всичките тъй строго подредени

и всеки час узрява като плод.

 

За теб какво са земните неща?

О, камък, тихо взрян с очи блажени

в бездънните простори на нощта!

1906

Бележки

[0] L’Ange du Méridien — Ангелът на Юга (фр.) — скулптурна фигура на ангел със слънчев часовник в ръце върху една от кулите на Шартърската катедрала (1194–1220); Рилке посещава Шартър в 1906 г. заедно с Огюст Роден (1840–1917), на когото е секретар. С този сонет започва „шартърският цикъл“ в поезията на Рилке, силно повлиян от пластическите концепции на френския скулптор.

Край