Дневник на етикетите

(за „Крисанта“ от Ана Зегерс)

Дата Етикет Потребител