Серия
Свирепия (3)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Green Team, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,1 (× 8 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2012 г.)
Разпознаване и корекция
Dave (2014 г.)

Издание:

Ричард Марчинко и Джон Вайсман. Свирепия ІІІ. Зелената група

Библиотечно оформление и корица: „Тандем G“

Формат: 32/84/108

Печатни коли: 23

ИК „Атика“, 1995 г.


Още веднъж на стрелците

И в памет на полковник Чарли А. Бекуит, САЩ, истински воин и ценен приятел.

Ричард Марчинко

Джон Вайсман

Настоящата книга е художествена творба. Имената, героите, местата на действията и събитията са продукт на въображението на авторите или са използвани с художествена цел. Променени са някои оперативни детайли, за да не бъдат издадени начините за водене на съвременната война със специални методи.