Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Учебник
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2010)
Корекция и форматиране
проф. Цвети (2011)

Издание:

Проф. Емилия Друмева. Конституционно право

Българска. Трето преработено и допълнено издание

Редактор: Михаил Гочев

Коректор: Илка Стамболиева

Технически редактор: Божидар Стоянов

Предпечатна подготовка: Петър Дамянов

Печат и подвързия: „Абагар“ АД, Велико Търново

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Сиела софт енд паблишинг АД 1463 София, 2008

ISBN: 978–954–28–0248–8


Предговор към третото издание

Една Конституция очертава едрите линии на нормативната постройка, в която живее държавната общност и така решава до голяма степен дали гражданинът се чувства уютно в своята държава. Конституцията определя основните структури на държавната организация, чийто смисъл и предназначение в крайна сметка е правата на гражданите да бъдат спазвани и гарантирани.

Сегашното 3-то издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.

От предишното издание (1998 г.) изминаха 10 години. За историята това е миг. За българското конституционно право е период на значими промени в законодателството и натрупване на съдебна практика, интензивно развитие на конституционализма, в т.ч. изменения на Конституцията, както и новата битност на българското право като на държава-членка на особената наднационална общност — Европейския съюз.

Това развитие направи наложително допълването и преработването на книгата, отдавна изчерпана. Първоначалната й концепция остава непроменена. Материята обаче е разширена и изложена в повече на брой раздели — 17. След всеки един е посочена съответно водещата практика на Конституционния съд на Република България, както и литература — класика и съвременност, от български и чуждестранни автори.

Надявам се, че и настоящето 3-то издание ще изпълни задачата да приближи конституционното право до човека и гражданина, като го направи съпричастен в проблемите на обществото, които са и негови.

Проф. д-р Емилия Друмева

София, 24 април 2008 г.