Включено в книгата
Хоро
Весели приказки, разкази и стихове за деца
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Хоро

Весели приказки, разкази и стихове за деца

 

Подбрал: Петър Димитров-Рудар

Редактор: Христиана Василева

Художествен редактор: Петър Василев

Технически редактор: Жак Битев

Коректор: Райна Иванова

 

Дадена за печат на 11.XI.1953 г.

Поръчка №427. Тираж 5000. Формат 1/16 от 70/100

Печатни коли 10 и ¼

 

Издателство „Народна младеж“ — ул. „Леге“ 15

Държавна печатница „Тодор Димитров“ — Дондуков 48, София

Пор. 5521


Седнах тука, че на батя

аз ще пиша писъмце,

много здраве ще му пратя

от душа и от сърце.

 

Ще му пиша аз за мама,

че го мисли всеки ден.

Верка вече е голяма,

а Иван се кара с мен.

 

Ще му пиша да ми прати

пълна чантичка с пари

и картинки най-богати

с чудно хубави бои,

 

едно ножче най-голямо

и един калпак напет…

Уф, едно не зная само:

как да почна най-напред!

Край