Никола Беловеждов
Първата пушка за Априлското въстание (1)

(Записки по Копривщенското въстание в 1876 година)

Включено в книгата
Година
(Обществено достояние)
Форма
Мемоари/спомени
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване, корекция и форматиране
aNn (2013)

Издание

Н. Беловеждов

Първата пушка за Априлското въстание

Записки по Копривщенското въстание в 1876 година

Фодем ЕООД, София, 1994

164 страници; Формат 14 см × 20,5 см.


За предговор

Настоящите записки съм написал още в 1879 г., когато се завърнах от заточение. През 1892 г. досъбрах още някои сведения за биографиите на апостолите Каблешкова и Бенковски (Хълтева). Всичко съм записал тъй, както го зная, както е било — нищо няма измислено, нищо изкривено. Да издавам тези си записки не мислех сега, ала, по настояване на комитета „Апостол Тодор Л. Каблешков“ в Копривщица, решиха да ги напечатя. В тези записки читателят ще види, как е станало въстанието в 1876 г., което докара освобождението на България от петстотингодишното робство: той няма обаче да срещне тук нито хвалби към едни, нито укори към други, заслужили на отечеството патриоти. Той ще види, че копривщене са изпълнили честно дълга си към отечеството, а ако някои ги укоряват в нещо, аз не искам от тези укорители друго, а да направят пък те сега нещо по-добро и по-патриотично, защото и днес България се нуждае от дела велики, искрени, патриотични.

София, 4-ти април 1901 г.

Н. Беловеждов