Дневник на етикетите

(за „Писма от различни години“ от Кир Буличов)

Дата Етикет Потребител