Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Биография
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,7 (× 3 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Корекция и форматиране
taliezin (2012)

Издание:

Соня Келеведжиева. Цончо Родев — един живот за България, 2000

Редактор: Марин Кадиев

Художник: проф. д-р Йордан Калайков

Технически редактор: Кунка Кондева

Коректор: Надежда Иванова

Издателство: ИК „Жажда“ — Пловдив

ISBN: 954 9639 66 5


„Додето человек се счита член на едно общество, той трябва да дели и злото, и доброто на това общество. Който се показва член само тогаз, когато има да се ползува, а в тежките минути оставя обществото и дори отива срещу неговите интереси, той не трябва да се казва, че принадлежи на еди-кой си народ.“

П. Р. Славейков

В. „Македония“, 1871

„В смутни времена ние ще можем да налучкваме правия път към светлото бъдеще на нашия народ, само ако се водим от високото нравствено чувство — родолюбието.“

Борис Денев

Цончо Родев — библиография

В тази книга се разказва за човека и писателя Цончо Родев, автор на книгите:

„Черният конник“ — роман (Народна младеж, С., 1966; Второ издание Отечество, С., 1978)

„Съкровището на Лизимах“ — разкази и новели (НМ. С., 1966)

„Изпитание“ — роман (Държавно военно изд., С., 1969; Второ изд. Зелена Вълна, С., 1998)

„Отгласи“ — разкази (НМ, С., 1971)

„Наричаха ме желязната ръка“ — роман („Христо Г. Данов“, Пловдив, 1971; второ изд. „Х. Г. Д.“, Пловдив, 1975)

„Светослав Тертер“ — биографична повест (ДВИ, С., 1971)

„Човекът без сянка“ — роман („Х. Г. Д.“, Пловдив, 1976)

„Тътени“ — роман („Х. Г. Д.“, Пловдив, 1980)

„Мечът на непримиримите“ — роман (Български писател, С., 1981)

„Отмъстителят“ — разкази (Отечество, С., 1983)

„Отвъд синия праг“ — очерк (Отечество, С., 1985)

„Двама против ада“ — роман (БП, С., 1986)

„Бурята“ — роман („Х. Г. Д.“, Пловдив, 1986)

„Пиратът (С черен лъв на мачтата)“ — роман („Абагар“, Велико Търново, 1994)

„Една торба ключове“ — разкази („Абагар“, Велико Търново, 1994)

„И стана ден“ — роман („Х. Г. Д.“, Пловдив, 1998)