Включено в книгата
Оригинално заглавие
Green Hills of Africa, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 7 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване, корекция и форматиране
taliezin (2012)

Издание:

Ърнест Хемингуей. Избрани творби в три тома — том 2, 1989

Съставител: Димитри Иванов

Редакционна колегия: Мариана Неделчева, Димитри Иванов, Николай Попов

Редактор: Румен Митков, Невяна Николова

Художник: Антон Радевски

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Евгения Джамбазова, Людмила Стефанова

Издателство „Народна Култура“ — София

Печатница „Димитър Благоев“ — София


Бележка на автора

За разлика от повечето романи, в тази книга няма нито един измислен образ или епизод. Ако някой читател смята, че на любовта тук не е отделено полагаемото и се място, той е свободен да вложи в героите на моята книга такива чувства, каквито сам би изпитвал на тяхно място. Авторът се е стремял да напише абсолютно правдива книга, за да провери дали такова вярно описание на случки, станали за един месец, и на страната, в която те са се развили, може да съперничи на художествената измислица.