Дневник на етикетите

(за „Училище за клоуни“ от Едуард Успенски)

Дата Етикет Потребител