Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,7 (× 47 гласа)
Корекция и форматиране
zelenkroki (2011)
Корекция и форматиране
NomaD (2011)
Източник
slovo.bg

Издание:

Виктор Пасков

Балада за Георг Хених

Трето издание

ИК „Христо Ботев“, София

ISBN: 954-445-315-6

 

При работата върху настоящия елекронен вариант на текста са използвани следните издания:

 

Издание:

Виктор Пасков

Балада за Георг Хених

Първо издание

 

Рецензент: Димитър Кирков

Редактор: Христиана Василева

Библиотечно оформление: Кирил Готов

Художник: Венцислав Веселинов

Худ. редактор: Весела Бракалова

Техн. редактор: Венцислав Лозанов

Коректор Паунка Камбурова

 

Формат 32/70/100: тираж 18112 екз.; печатни коли 11; издателски коли

7,13; У ИК 5,94: ЛГ VI./56а; изд. №6561; поръчка №138/1987 г. на

изд. „Български писател“; дадена за набор на 24.IV.1987; излиза

от печат на 15.IX 1987 година; цена: 0.66 лв.

Код: 25/95362/5605-465-87

ДП „Георги Димитров“ — София

 

Издание:

Виктор Пасков. Балада за Георг Хених

Второ издание

ИК „Христо Ботев“, София, 1990

Редактор: Стефан Поптонев

Коректор: Невена Николова

ISBN: 22/9536222211/5605-514-90


Произведението е временно забранено за четене по молба на наследник на автора. Ще бъде достъпнo отново през 2038-а година.