Баладата за майстора на цигулки Георг Хених е превърната от белетриста Виктор Пасков в една победа на човешкия дух над тленното, над дребното и дребнавото. Тази книга излиза във второ издание не само защото и не главно защото бе наградена с наградата на Съюза на българските писатели за 1987 година. А защото беше наградена от читателите, наши и чуждестранни, и от публиката на филма „Ти, който си на небето“, създаден по нея. Претърпяла е няколко издания — на френски, на английски и други езици. Какво повече от това, освен че в променените и променящите се условия у нас баладата за стария майстор става все по-млада и по-нужна.

Издание:

Виктор Пасков

Балада за Георг Хених

Трето издание

ИК „Христо Ботев“, София

ISBN: 954-445-315-6

 

При работата върху настоящия елекронен вариант на текста са използвани следните издания:

 

Издание:

Виктор Пасков

Балада за Георг Хених

Първо издание

 

Рецензент: Димитър Кирков

Редактор: Христиана Василева

Библиотечно оформление: Кирил Готов

Художник: Венцислав Веселинов

Худ. редактор: Весела Бракалова

Техн. редактор: Венцислав Лозанов

Коректор Паунка Камбурова

 

Формат 32/70/100: тираж 18112 екз.; печатни коли 11; издателски коли

7,13; У ИК 5,94: ЛГ VI./56а; изд. №6561; поръчка №138/1987 г. на

изд. „Български писател“; дадена за набор на 24.IV.1987; излиза

от печат на 15.IX 1987 година; цена: 0.66 лв.

Код: 25/95362/5605-465-87

ДП „Георги Димитров“ — София

 

Издание:

Виктор Пасков. Балада за Георг Хених

Второ издание

ИК „Христо Ботев“, София, 1990

Редактор: Стефан Поптонев

Коректор: Невена Николова

ISBN: 22/9536222211/5605-514-90