Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)

Мрачна сцена е земята, мрачна, стара е пиесата;

ролите са твърде много: роби, цар, жреци, смешник…

Режисьор е тук живота, интереса е завесата,

а смъртта е зъл директор, ала най-добър критик.

 

Щом завесата се вдигна, през мъглите на Британия

ти яви се е герб на рицар, а под герба стар Шейлок[1].

Ръкопляскаха топове, пращаха ти почитания

и потоците от кърви, и пожара до възбог.

 

Джентлмен, ти бе божествен! Всички майстор те намериха —

маниери — тънки, ловки, глас прекрасен, чуден грим!

Франция бе възхитена, занемя пред теб Америка,

Хинденбург[2] ти се поклони, мрачен и невъзмутим.

 

И пристъпяше ти важен в блясъка на комплиментите,

а на сцената валеше от букети дъжд цветист.

Ти приемаше венците и прочиташе по лентите:

„На трагика от Версаил, на великия артист!“…

 

Ти не страдаше от глупост. Не пострада и от мания.

Но какво се случи с теб? Репликите ли ти сбърка,

или старост те налегна, та в пиесата „Мудания“[3]

побледня и в миг подгъна акробатските крака?…

 

Ех, милорде, мрачен залез… Мрачен, кървав повали се ти.

Твоята зловеща роля не е вече за света.

Ако имаш ти лице — умий го и послушай през кулисите

публиката как се киска и подсвирква ти с уста.

Бележки

[0] Публикация: Червен смях. Седмично илюстровано литературно-хумористично списание. София, г. III, бр. 42 от 24 октомври 1922 г., с подпис: Хр. Смирненски.

След провала на англо-гръцката интервенция в Турция под натиска на общественото мнение правителството на Лойд Джордж си подава оставката на 19 октомври 1922 г.

Лойд Джордж (186З-1945) — английски политически и държавен деец: министър-председател през 1916-1922 г. Той е един от авторите на Версайлския мирен договор (1919); проявява голяма враждебност към славянството на Парижката мирна конференция от 1919-1920 г.

[1] Шейлок — главен герой на Шекспировата драма „Венецианският търговец“. Името му е станало синоним на жестоко лихварство и скъперничество.

[2] Хинденбург Паул фон (1847-1934) — германски военен и държавен деец, фелдмаршал. Президент на Германия (1925-1934). В Първата световна война командува войските на германския Източен фронт. Един от организаторите на военната интервенция срещу СССР. Поддръжник на фашистките организации.

[3] Мудания — град в Мала Азия, в който през октомври 1922 г. се сключва примирие, завършило военните действия между Турция и Гърция. В резултат на военните победи на кемалистка Турция се слага край на Севърския мирен договор. Примирието в Мудания е крах за политиката на английския империализъм.

Край