Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Земя,

оглозгана от грозната война,

Испания печална и несретна,

теб съзерцавам

във тая октомврийска заран,

небето

е стомана окислена, първият есенен мраз

отсича пожълтелите листа,

родина

на моя скитнишки живот,

червени хълмове

на Сиудад Реал,

мъглица тънка върху Виго,

мост

над Тер, редици от маслини

до кроткия лазур на Тарагона,

земя,

орана тежко,

навярно всички те оплакват,

но ние

разтваряме прегръдки за живота

и знаем,

че ще дойде друга есен, бременна и златна,

красива като трактор сред житата.

Край