Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Вярвам в човека. Видях

гърбове, набраздени от бича,

заслепени души да препускат

(Испании, яхнали коня

на болката и на глада). И повярвах.

 

Вярвам в мира. Видях

високи звезди, запламтели земи,

запалили с утрото свои реки

дълбоки, човешки устрем

към друго сияние. Видях и повярвах.

 

Вярвам във тебе, отечество. Казвам,

което виждам: светкавици гневни,

помръзнала обич и нож един,

който скърца и реже комати

от хляб; и макар тъмнина да е само, видях

и повярвах.

Край