Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Аз слязох до пристанището шумно.

Скрибуцат мокри железа и кранът пъшка.

Работниците работят и проклетисват.

 

„Една цигара, мой добри човече?“

Мълчанието свое ми изплю добрякът.

Презрението свое ми заби добрякът

на своите очи със блясъка внезапен.

 

Защото хората са гладни.

Защото хората се плашат.

Но хляб от нас не просят.

Но блян от нас не просят.

 

Ще изкрещя това, което искат те, за да не бъда мразен.

Когато ме разстрелват,

ще сложи някой може би в устата ми цигара.

Край