Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Не, тъмница няма за човека.

Никога не ще ме вържат, не.

Тоя свят от кървави вериги

ми е чужд и непривично малък.

Кой усмивка може да заключи?

Кой може да зазида глас?

Ти, далеч от мен, си тъй самотна,

както съм без теб самотен аз.

Ти, далеч от мен, сега усещаш

в твоите прегръдки моя карцер:

в твоите прегръдки, дето бие

и на двамата ни свободата.

Бди свободна, чувствай ме свободен.

Само от любов.

Край