Включено в книгата
Оригинално заглавие
Un Marinero en Tierra, ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


40

За мене си спомни, изгоро,

когато във море открито

потеглиш.

 

Когато бурята, изгоро,

забие копие в платното.

 

Когато блед е капитанът

на поста.

 

Когато телеграфът вече

замлъква.

 

Когато мачтата погълнат

вълните.

 

Когато бъдеш ти в морето

сирена.

57

Ако умре гласът ми на земята

на морски бряг го отнесете

и положете до водата.

На морски бяг го отнесете

и капитан го назовете

на бяла брегова фрегата.

 

О ти, мой глас честит, окичен

със празничния знак на флота

върху сърцето тежка котва,

над котвата звезда позната,

а над звездата морски вятър

и там над вятъра — платното.

Край