Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Да се завърнеш? Връща се тоз, който чувства

след дълго скитане и след години дълги

умора от пътуване, когото викат

родината, домът, приятелите скъпи

и любовта на връщане го вярна чака.

 

Но ти? Не мислиш ти да се завръщаш вече,

а да вървиш и да вървиш натам свободен,

завинаги свободен, момък или старец,

без син да те подири както Одисея,

без Пенелопа да те чака във Итака.

 

Върви, дръж своя път и там не се завръщай,

до края верен на живота си и пътя,

не искай ти по-малко благосклонна участ,

ни стъпвай на земи, де никой не е стъпвал,

загледан в светове, по-рано невидени.

Край