Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Връщането не е връщане назад.

Онова, което искам от Испания,

то не е далечният й спомен:

не усещам никаква тъга по нея.

 

Искам аз да я усетя само:

моите нозе пръстта й да докосват;

светлината й в очите ми да грее

и да ослепява моя поглед,

въздухът й да навлиза в мене

чак до костите на моята душа.

 

Връщането не е връщане назад.

Не изпитвам никак съжаление:

миналото вече се не връща,

върне ли се, то е привидение.

 

Искам аз да се завърна само,

без назад да се завръщам с нищо.

Искам аз да виждам и докосвам

със петте си сетива Испания,

и, възкръснала, да я усещам

като животворен сън наяве.

 

Искам да я видя аз отблизо,

гръд до гръд, очи в очите:

пак да я позная, като пипам

белега на тежките й рани.

 

И защото моята душа е мъртва,

непогребана, далеч от нея,

искам във земята й да се завърна,

за да мога да я погреба.

 

И когато я земята скъта

в топлата си пазва като зърно,

искам, върнал се, да се надявам,

та надеждата й да се върне.

 

Връщането не е връщане назад;

аз не се завръщам никога със нищо.

Край