Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


С колко благородство крачат

задружно всички тез младежи

и справедливост прогласяват,

реда объркват, викат силно,

така невинни са лицата,

тъй горда стойката и ходът

със погледа, отправен дръзко

към бъдеще необичайно,

което днеска е в очите

и шествува върху асфалта

на улиците разлюлени

от стъпките и гласовете

на таз навалица синовна,

оркестър от гърла и мишци,

наивно предана и вярна

— поток от искреност, — послушна

на по-големите по възраст,

по безсърдечност и по блясък,

ключари на една тъмница,

де в мрак зазидано е всичко,

без път към бъдеще човешко:

ни към това, което искат

тез, дето дефилират млади,

великолепни пред тирана.

Край