Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Върху отсрещната стена,

под слънцето, което щедро

се лее златно и засеня

петната светнали, спокойно

 

огряването се мени.

Засмяно слънцето се качва

по бялата стена. Радушно

материята го посреща.

 

И на едно дърво върхарът,

дордето лист по лист припича,

предава се и се отдава,

действителното ме пленява.

 

Заскитай сред зеленината,

долавям аз едно ухание,

което свойто тайно свойство

ще ми дари: онуй далечно,

 

далечно толкова, че даже

не знае себе си. Подарък

на свят един незаменим:

вървя и нося го в душата!

Край