Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Залутан скитах по света и просех хляб и светлина.

И слънцето е хляб и светлина!

Вижте как излиза от пещта

и в утринта възлиза то за всички

със двойната корона от брашно и от стъкло!…

О, древен, щедър бог, изгонен от човека!

Ти вечно там, редовен във класа и във зората,

аз тука, изгладнял и сляп, с гласа си просешки, изгубен

        във Историята толкоз пъти:

сега ми дайте хляба, та до слънцето

        аз утре да заема мойто място.

Край