Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


О, тая мъка,

мъката да нямаш вече сълзи;

мъката да нямаш вече плач,

праха за да полееш.

О, тоя поплак на Испания,

която днес е само засуха и бръчка…

гримаса,

покруса суха на земята

под небеса без дъждове

и хълцане на геранило

над празен кладенец,

стар механизъм на плача без сълзи!

О, таз испанска паметна гримаса,

гримаса смешна и трагична!

Сух поплак на праха

и по праха…

праха на всичките износени неща в Испания,

праха на всичките умрели

и всичките развалини в Испания…

праха на стара каста,

загубена в Историята навеки!

Сух поплак на праха

и по праха. Прахът

на къща без стени

и род без кръв,

на очни кухини без сълзи

и вади без вода…

Сух поплак на праха

и по праха, безсилен да се слепва,

за да се построи един коптор,

нито да се закрили една надежда.

Проклет и жълтеникав прах,

ти ни донасяш злобата и гордостта

на векове

и векове,

и векове…

Защото тоя прах не е от днес,

ни е дошъл отвън:

че всички ний сме африканци и пустиня.

 

. . . . . . . . . . . . . . .

 

Земя неоросявана и песъчлива,

до сетни сълзи изцедена плът,

бунтовен прах на злобни канари

и враждебни лави,

безплодни атоми на жълта

пустиня,

мъстителни бодили

и пясъчник на завистта…

очаквайте забравени и сухи,

дордето се разлей морето.

Край