Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Моят живот е,

камъко,

като теб. Като тебе,

камъче дребно;

като тебе,

камъче леко;

като тебе,

песен, търкулната лудо

по шосета

и пътеки;

като тебе,

който в дни на тревога

се забиваш

в калта на земята

и после

искриш

под конски копита

и колелета;

като тебе негоден да бъдеш —

ни камък

на къща търговска,

ни камък

на съдебна палата,

ни камък

на кралски дворец,

ни камък

на църква;

като тебе, който се скиташ далеко,

като тебе,

създаден навярно

само за прашка,

камъче дребно

и

леко…

Край