Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Как, смърт, да се страхувам

от тебе? Та не се ли трудиш тук?

Не те ли гледам със очите си; не ми ли казваш,

че ти не знаеш нищо, че си празна

и несъзнателна? Със мене

не вкусваш ли ти всичко: слава,

самотност, немотия и любов?

Нима не ми понасяш, смърт,

живота всекидневен упорито?

Не те ли мъкна и не те ли водя,

о сляпа, като твой водач?

И не повтаряш ли с уста покорна

това, което искам ти да кажеш? Не търпиш ли,

робиньо, добрината, със която аз те принуждавам?

Какво ще кажеш ти, какво ще видиш, де ще идеш

без мене? Няма ли да бъда аз,

смърт, твоя смърт, която, смърт,

с уплаха трябва да следиш, да галиш, да скъпиш?

Край