Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


На боровете върху мрака се спря за миг един небето,

избяга вятърът, дойдоха водата, злакът и щурчето.

Вървях аз, пеейки унесен, със радост в тъмните зеници,

по пътя, който пуст и тайнствен се виеше ведно с реката,

и минал край развалините на мавърската воденица,

видях високото момиче със поглед да следи водата.

 

— Момиче, да не би да гледаш реката как тече? — Аз гледам

дали не си отива също и мойта песен с нея редом.

Дойде си вятърът, избяга водата, злакът и с щурчето,

със колелото воденично поде да се върти небето.

И аз се върнах мълчаливо, с несбъдната мечта в душата,

по пътя, който пуст и тайнствен се виеше ведно с реката.

Край