Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


О, печална, разбита талига,

        трополиш ти безспир в паметта

В един кът на душата се гуши

        тихо както тогава сърцето.

Твойта чиста сълза, о зорнице,

        свети в тъмното все тъй голяма,

затрептяла над хълма задрямал

        и зелените кротки полета.

 

Бе зелено небето дълбоко

        и се будеше друмът тогава,

напоен със ухания свежи

        на сено, на пшеница и лято,

воденицата бъбреше вечно,

        буден пееше някъде славей,

руменееше чистото, свежо,

        снежнобяло чело на зората.

 

И в душата ми спомен се ражда,

        блясват сълзи и вдига пердето

пак ръката моминска позната

        при шума на талигата стара…

Виждам пак под луната изгряла

        да синее самотно шосето

и усещам на моите устни

        пак целувките нейни да парят.

Край