Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


В спокойствието на тез долини,

изпълнени с тъга потайна,

трептят под небесата сини

звънците медни на чердата;

 

заспива слънцето в тревата;

от бреговете позлатени

се вслушват китните дървета

в шуртението на водата.

 

Пастирът мълчалив почива

върху голямата си гега,

загледан в аления заник

на пролетта; и от ливада

 

в ливада кротките му крави

изкачват бавно планината

с далечната звънлива песен

на своите звънци плачливи.

 

… Пастире, засвири старинна

и жална песен с твойта флейта;

плачи в дълбоките долини,

посърнали и нажалени;

 

плачи за злака на земята,

за диаманта на водите,

плачи за слънчевия блясък

и залезите на душата.

 

И нека всичко тук, пастире,

залее с жалби твойта флейта:

полята родни на Испания

разстилат се зад Пиренеите.

Край