Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Припадаше печална

и прашна вечер.

 

Въртеше се долапът

и пееше водата

в ръждивите му кофи

старинната си песен.

 

Ах, клето муле старо,

задрямало с юздата

под тъмното ритмично

шуртене на водата!

 

Припадаше печална

и прашна лятна вечер.

 

Не знам какъв прославен,

какъв поет чудесен

събра горчивината

на колелото вечно

 

с хармонията сладка

на струята сънлива

и върза ти очите,

нещастно муле старо!

 

Но знам, че бе прославен

и бе поет чудесен,

едно сърце узряло

от знание и сянка.

Край