Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


О, сянко, спътнице сърдечна,

ненужна, няма и покорна,

ти вред ме следваш неуморна,

като съмнението вечна.

 

Другарка незабележима,

другарка, що не се забравя,

животът с теб се утвърждава

и те смъртта от нас отнима.

 

Рисунка си, карикатура…

Напомняш ме и си различна,

една особеност безлична,

шега досадна — ще притуря.

 

За стихотвореца самотен

си постоянно развлечение

и тема си за размишление

в превратностите на живота.

 

На тялото груб отпечатък,

а може би и на душата…

Покоят ти и немотата

усещам като недостатък.

 

Да те изтрия, искам аз,

рисунко на дебела четка,

но спомням си в последна сметка,

че чул съм нейде твоя глас.

 

Познавам твойта доброта,

полезна, скришна и позната,

и твоите шеги с луната,

когато скитам се нощя.

 

Разкъсал земната верига,

щом легна в черната могила

и светлина до мен не стига,

къде ще идеш, моя мила?

 

Другарка незабележима,

другарка, що не се забравя…

Животът с теб се утвърждава

и те смъртта от нас отнима.

Край