Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Заточвам се дълбоко в паметта,

с възпоминанието ще живея;

а на историята във пустошта

изгубя ли се, ме търсете в_нея.

 

Животът дълга болест си остава

и болен тъй, живеейки, аз гина,

отивам в мълчаливата пустиня,

където ме дори смъртта забравя.

 

И, мои братя, аз ви нося с мен

пустинята си тайно да населя;

помислите ли ме мъртвец студен,

в ръцете ви ще потреперя целия.

 

Душата моя — книга тук оставям,

човек един, но истинска вселена;

когато ти трептиш с душа студена,

читателю, аз в тебе затрептявам.

 

9. III. 1920

Край