Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Ти ме издигаш, о земя кастилска,

на твойта длан корава към небето,

което те изгаря и разхлажда,

                небето, твой стопанин.

 

Земя постала, жилеста, просторна,

ти, майка на сърца и мишци яки,

днес придобиваш багрите старинни

                на миналото златно.

 

Граничат твоите гюлета голи

с небесната огъната ливада

и люлка, гроб, светилище голямо

                в теб слънцето си има.

 

Простора ти ограждат остри чуки

и с теб се чувства извисен в небето,

човек планински въздух диша тука

                във твоите голи степи.

 

Олтар огромен, о земя кастилска,

по твоя вятър пускам моите песни:

ако достойни са за теб, ще слязат

                от висините твои.

Край