Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Ще се завърнат ластовките черни

да свият над балкона ти гнезда

и пак, с крило докосвайки стъклата,

                навън ще те зоват;

 

но тез, що си възпираха крилете

да видят твоя чар, възторга мой

и имената наши да научат,

                не ще се върнат те.

 

Ще се завърнат орловите нокти

на твоя двор зида да изкачат

и по-красиви вечер цветовете

                отново ще цъфтят.

 

Но тези, по които росни капки

ний гледахме засмени да трептят

и падат като сълзи на зората,

                не ще се върнат те.

 

На любовта възпламналите думи

в ушите ти отново ще звучат;

сърцето ти ще се пробуди негли

                от своя сън дълбок.

 

Но ням и удивен и на колени,

тъй както пред олтар се тачи бог,

тъй както аз те любех, мила, вярвай,

                не ще те люби друг.

Край