Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Наистина ли, щом сънят докосне

със пръсти розови очите морни,

духът от своята тъмница бяга

                с чевръст и волен полет?

 

Наистина ли, гост на мрачините,

със полъха на нежния вечерник

крилат се вдига в празното пространство,

                за да се срещне с други?

 

И там, оголен от човешки облик,

и там, разкъсал земните окови,

той часове на чистата идея

                живей в света безмълвен?

 

И смей се, плаче, мрази и обича

и от скръбта и радостта запазва

черта, каквато нейде в небесата

                оставя метеорът?

 

Не знам тоз свят омаен на видения

навън ли или вътре в нас живее,

но знам, че се познавам с много хора,

                които не познавам.

Край