Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Как си отиват часовете,

а подир тях — безшумно дните

и цветоносните години

на нашия живот нетраен!

Тогава старостта дохожда,

към любовта така враждебна,

и между сенки погребални

смъртта се вече приближава.

Ах, колко мършава и страшна,

неугледна, студена, жълта

поваля ни, гаси жестоко

огнището ни, радостта ни!

И тялото се вцепенява,

и охканията уморяват,

насладите от нас побягнат,

веселието ни напуща.

Ако това ни двама чака,

тогаз защо, Дорила моя,

са цветоносните години

на нашия живот нетраен?

Зарад игри и хороводи,

за смях, за песни и забави

небето щедро ни ги даде

и Грациите отредиха.

Ела! Какво пък те задържа?

Ела, ела, любима моя,

под тези сенчести лозници,

където вятърът въздиша

и сред наздравици приятни,

наслади чисти, чиста радост

да се порадваме за малко

на бързокрилата си младост!

Край