Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Любов, на порива ми дала смелостта,

ти моята ръка насочи неотклонно

и на Дориса върху девственото лоно

положи я по недокосвани места.

 

Щом виждаш ти с мълниеносните лъчи

на нейните очи как клетникът се бори,

тъй като му вредата тежка вече стори,

или го умъртви, или го облекчи!

 

Любов, кажи й, че сърцето ми загива

от болката, която ме измъчва днес:

не е любов същинска, ако е свенлива,

 

и смелостта ми нежността не оскърбява,

ни казън се полага на един злочест,

що от душа да е щастлив възнамерява.

Край