Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Стените гледах на родината си мила,

могъщи някога, днес полуразрушени,

на времето от бягането уморени

и виждах я как вече губи свойта сила.

 

Дошъл в полето, зърнах слънцето да пие

на ручеите, свлекли своя лед, водите

и нажалено стадото, че планината

със сенки светлината на деня му крие.

 

От мойта къща сварих аз останка слаба,

видях на жилището старо съсипните,

по-крива, немощна тоягата ми скромна.

 

Надмогната от дните сетих мойта сабя

и не намерих на какво да спра очите,

което за смъртта сега да ми не спомня.

Край