Франсиско де Кеведо
На един приятел,

(който се е оттеглил от Мадрид)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Щастлив си ти, защото весел цял живот

си дишал въздух чист, далеко от неволи,

и служат ти за люлка и за гроб отколе

стрехата сламена, папурения под.

 

Във тая самота, която час по час

свободно и безмълвно слънце озарява,

животът по-спокоен сигурно минава

и времето само насочва те без глас.

 

Тук твоя календар са твоите жътви само,

закрилници годините не смяташ ти

и целия си свят кръстосваш без измама.

 

Ти всичко непознато оползотворяваш;

награди не желаеш, не търпиш щети

и колкото се свиваш, по се разширяваш.

Край