Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Не ми горчи, че ще умра: знам, не отменя

животът своя край, не се домогвах аз

и да лъстя смъртта в един и същи час

ведно с живота и със грижата родена.

 

Аз чувствувам: плътта, от любещ дух горена,

оставил бих необитаема тогаз

и пусто туй сърце, пламтящо с вечна страст,

където любовта цареше приютена.

 

Тъй моята любов ми знаците ориса

и на историята дълга на скръбта

ще бъдат воплите ми нежни летописи.

 

Нали весден повтаряше ми паметта,

щом ада аз търпя на твойта слава, Лиси,[1]

и мъката за слава нека почета.

Бележки

[1] Лиси — същата Луиса де ла Серда.

Край