Включено в книгата
Оригинално заглавие
Amor constante más allá de la muerte, ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Очите ми ще склопи сянката последна,

отнемайки ми белия прекрасен ден,

и моята душа за полет дръзновен

ще може да развърже свойта мощ победна,

 

но и оттатък паметта ми непреклонна

не ще забрави тоя бряг, де страдах аз,

студената вода пламтящата ми страст

ще знае да преплува въпреки закона.

 

Душа, тъмница за която бил е бог,

и вени, дали огън на кръвта гореща,

и мозък, грял на мисли с пламъка висок:

 

плътта изчезва, не вълнението в тях;

ще бъдат пепел те, но пепел, що усеща,

ще бъдат вече прах, обаче влюбен прах.

Край