Франсиско де Кеведо
Като сравнява два ревниви бика,

(поетът моли Лисида да не се възхищава от тяхната радост)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Не виждаш ли с праха на сблъсъка суров

как вдига се пръстта и зракът потъмнява

от храбростта ревнива, силата корава

на двата бика, пощръклели от любов?

 

Не виждаш ли как разярява ги кръвта

и как на черния от челото широко

се вдига пара, с настървение жестоко

как е изпълнила сърцето любовта?

 

Защо тогава гледаш с взори възхитени,

о Лисида, вулкана на гнева горещ,

кога любов суши кръвта на моите вени?

 

Да! В яростта са биковете страховити;

не ще ли позволиш, щом в другиго се взреш,

и аз да оглуша със вопъл планините?

Край