Франсиско де Кеведо
На Лисида,

(от която поисках няколко цветчета, които държеше, като я убеждавах да подражава на ручея)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


От мен щом бягаш, Лисида[1], тогава

бъди и като ручея студен,

що вечно бяга от брега зелен

и винаги го щедро оплодява.

 

От моите ласки бягаш с вид спокоен,

но виж в очите пламъка игрив:

макар и пътем, този огън жив

поне за стрък тревичка е достоен.

 

Тъй като причиняваш мойта мъка

и смееш се над скръбния ми зов

във пустошта на нашата разлъка,

 

при своите лъкатушения нови,

прости ми, горда, моята любов

и отнеси със тебе моя повик.

Бележки

[1] Лисида — зад това име се крие Луиса де ла Серда, от дома на Мединасели. Тя е любимата, по която Франсиско де Кеведо напразно въздишал цели двадесет и две години.

Край