Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Да кажа, оставете, благото, що губя,

ако със моя плач събудя жал у вас,

и позволете лудости да върша аз,

защото съм злочест, когато, умен, любя.

 

Веригата, що хапя, черна и огромна,

решетката студена, строгия деспот

са малко да покажат моя клет живот,

ако река за миналото да си спомня.

 

О, приемете ме какъвто съм да бъда,

и на надежди, и на жалби сит макар,

живял без почест, да умра и без присъда.

 

Жадувам аз да викам само до насита,

за да се знае, че оназ жестока твар

умря, ала не смогна да ме промени тя.

Край