Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Във този заник на живота ти сегашен,

със промеждутъка от пет години мерен,

съдбовно рухване е всеки ход неверен

и всяко лесно рухване е пъкъл страшен.

 

Старей ли преходът? Умът го пояснява.

Развързана, пръстта разпръсва се и пада.

Какво благоразумие: от всяка сграда

руината праха подготвен наследява.

 

Отровната змия не само свойта кожа,

но с кожата ведно годините съблича;

човекът — не. О ти, човешко сляпо време!

 

Щастлив, щастлив е, който със повеля божа

дъхът си лек на лекия ветрец обрича,

а тежкия си дял на камъните снема.

Край