Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


О прелестна стена, о кули, увенчани

с величие, със хубост, с почести и птици!

О ти, река,[1] на Андалусия кралице,

със златни пясъци, не златни, но пространни!

 

О плодна шир, о планина със синкав гребен,

които утрото злати, небето спира!

О, винаги еднакво с меч или със лира[2]

прославян роден край, бленуван и вълшебен!

 

Ако между онез развалини безбройни,

що Даро[3] къпе и Хенил[4] накичва лете,

не бяха твоите спомени кърмата моя,

 

не биха били моите очи достойни

да видят твоите кули и реката твоя,

на хубава Испания омайно цвете!

Бележки

[1] О, ти река на Андалусия, кралице… — Гвадалкивир.

[2] О, винаги еднакво с меч или със лира… — намек за великите кордовяни Сенека, Хуан де Мена и Гонсало де Кордова, наричан Великия капитан.

[3] Даро — река в Испания, приток на Хенил, извира от Сиера Невада.

[4] Хенил — река в Испания, приток на Гвадалкивир.

Край