Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Прищевките да следвам на любовта голяма

и да превивам шия под нейния хомот,

лик хубав като идол да тача цял живот

и с моите грабежи да му обличам храма,

 

ще трябва моите взори отново да са бойки

и моят лоб да бъде с къдрици подмладен,

да върнат пак моите устни своя цвят червен,

над тях мъхът младежки да висне в две ръкойки.

 

Като змия, която ще сменя свойта кожа,

на хубавата Филис[1] пред пътната врата

тогаз на дъжд и вятър самин ще устоявам.

 

Но ако се не връща онази младост божа

и всичко е в живота различно с възрастта,

защо и аз не трябва така да размишлявам?

Бележки

[1] Филис — условно поетично име.

Край