Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Жив образ на смъртта, сън безчовечен,

не ми смущавай повече сърцето,

показвайки ми със злорадство клето

на мойта участ възела разсечен.

 

Върви, търси тиранина страхотен

в палата му от яспис и от злато

или накарай в ложето богато

съперника му да се буди потен.

 

Единият да види как тълпите

трошат със ярост портите железни

или как роб подкупен с нож го дебне.

 

А другият — богатствата открити,

и той, с подправен ключ, ограбен, чезне

на любовта без ласките вълшебни.

Край