Включено в книгата
Оригинално заглавие
Noche oscura del alma, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Във тъмна нощ потайно,

обхваната от обич и желания,

о щастие случайно,

излязох невидяна,

додето спеше къщата смълчана.

 

Едничка безопасно

по тясната потайна стълба вита

прокраднах се безгласно,

във булото укрита,

додето спеше къщата честита.

 

В мълчанието вещо,

без никой да ми виждаше лицето,

ни аз да виждах нещо,

без друго да ми свети,

освен светлика кротък на сърцето.

 

Той водеше ме в мрака

по-сигурно от слънчев ден тъдява,

където, знаех, чака

тоз, който ме познава,

и дето никой нямаше тогава.

 

О нощ, над мен замряла,

о нощ, по-сладка от зора зорила,

о нощ, ведно събрала

любим с любима мила,

любима във Любим преобразила.

 

На мойта гръд уханна,

която аз за него пазех щедра,

задрямал той остана

и аз го милвах ведра,

обвяна от ветрилото на кедра.

 

И повеят полека

върху гръдта ми къдрите му пръсна,

с ръката своя мека

врата ми позабръсна

и мойте чувства изведнъж прекъсна.

 

Потънах във забрава,

лика си над Любимия склонила;

свърши светът тогава

и грижите надвила,

сред лилиите паднах аз без сила.

Край