Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Веднъж ли ти за мен накичваше се, моя

приятелко сияйна нощ? Веднъж ли ти,

изпълнена със страхове и самоти,

смущаваше на кроткото небе покоя?

 

Между звездите много мойта скръб приемат

и с радост слушали са моя стон и зов,

но и най-глухата и чужда на любов

изпитвала е сигурно любовен шемет.

 

Обичат, ах, и знаят те, че съм възпял

премеждието им, оплаквайки и свойто,

на твойто наметало в гънките загърнат.

 

Хилядоока нощ, чуй тихата ми жал:

тъй като моят плач е плод ненужен, който

на любовта поднасям, в неин роб превърнат.

Край